Để đạt được mục tiêu và hiện thực hoá niềm tin, GSIC luôn tuân thủ hệ giá trị Tiên quyết – là kim chỉ nam, cho nền tảng hoạt động của chúng tôi.

Cẩn trọng

Trên tư cách doanh nghiệp lẫn cá nhân, chúng tôi đều hoạt động với sự thận trọng và phán đoán hợp lý. Chúng tôi tiếp cận một cách cẩn trọng trong việc quản lý rủi ro và luôn ý thức được trách nhiệm của mình.

Tôn trọng

Với tâm niệm “con người” là yếu tố cốt lõi để tạo nên thành công của một doanh nghiệp, chúng tôi quan tâm đến sự hạnh phúc của đội ngũ nhân sự, cũng như tôn trọng sự khác biệt, bất kể xuất phát điểm. Chúng tôi coi trọng các quan hệ và sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau để cùng nhau gặt hái thành công.

Chính trực

Trung thực là một trong những giá trị tối quan trọng đối với đội ngũ GSIC, trong cả công việc lẫn cuộc sống. Điều này bao gồm việc tuân thủ pháp luật Việt Nam, cũng như các quy tắc, đạo đức của công ty, theo văn bản quy phạm và tinh thần làm việc.

Ghi nhận

Chúng tôi tuyển dụng, đào tạo và khen thưởng nhân viên dựa trên khả năng và cống hiến của họ. Tương tự, chúng tôi chọn đối tác kinh doanh dựa trên năng lực của họ, và có niềm tin vào mối quan hệ đối tác lâu dài.

Sự hoàn hảo

Hoàn hảo là một trong những mục tiêu chúng tôi và đội ngũ GSIC không ngừng theo đuổi nhằm tạo ra những giá trị bền vững. Chúng tôi khuyến khích sự sáng tạo của những cộng sự từ cấp độ nhân viên đến đối tác kinh doanh để cùng nhau đạt được kết quả cao.

Sơ đồ tổ chức GSIC

GoldenStar tập hợp những nhân tố đầy kinh nghiệm về quản trị và đầu tư trong nhiều lĩnh vực.

Quy trình đầu tư rõ ràng

Chúng tôi luôn đảm bảo mọi hoạt động đầu tư được thể hiện rõ ràng nhất.

Cung cấp giải pháp vì một xã hội tốt đẹp hơn

Chúng tôi tin rằng áp dụng các phương thức kinh doanh có trách nhiệm có thể tạo ra những thay đổi tích cực trong xã hội. Do đó, việc cống hiến cho cộng đồng sở tại một cách tích cực và hiệu quả được xem như một trong những ưu tiên của chúng tôi. Tại GSIC, các chương trình thiện nguyện, doanh nghiệp vì cộng đồng được chúng tôi nỗ lực và cam kết triển khai theo hai hướng chính:

Cơ hội

Chúng tôi tin vào sự kết nối, nơi tất cả mọi người đều có cơ hội tham gia trọn vẹn vào quá trình tạo ra sự thành công trong kinh doanh, và mỗi người đều được đánh giá đúng về kỹ năng, kinh nghiệm và quan điểm cá nhân. Với GSIC, mọi cá nhân đều có cơ hội bình đẳng.

Giáo dục

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của giáo dục và có niềm tin mạnh mẽ vào lợi ích mà giáo dục đem lại cho một cá nhân. Giáo dục truyền cảm hứng cho giới trẻ. Giáo dục mở ra những cánh cửa cơ hội. Chúng tôi tin rằng trẻ em phải có được cơ hội tối đa hóa năng lực của mình, khi được hưởng một nền giáo dục tốt, từ đó tạo cơ hội để đạt được thành công và thành tích trong tương lai.